• Σπύρος Σταμούλης
  Η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης: η περίπτωση των ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
 • Ευτυχία Θεοδοσίου
  Ευρωπαϊκή Ένωση και Αερομεταφορές: το παράδειγμα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (εν εξελίξει)
 • Ευαγγελία Κατακάλου
  Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας & Τεχνολογίας: το παράδειγμα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (εν εξελίξει)
 • Κατερίνα Λυμπεροπούλου
  Η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και ο ρόλος των ΜΚΟ (εν εξελίξει)
 • Ευλαμπία Πετράκη
  Σύγχρονες μορφές και μέθοδοι Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η επίδρασή τους στην εξέλιξη του πολιτειακού και πολιτικού ρόλου της Επιτροπής (εν εξελίξει)