• Σχεδιασμός και εφαρμογή ευρωπαϊκών δημοσίων πολιτικών (Επιλογής Α' Εξάμηνο)
  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  Τεχνολογικό Ίδρυμα Πελοποννήσου
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματικότητα και Διακυβέρνηση»
  Κατεύθυνση: Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη

  Συνδιδασκαλία με τον Καθηγητή Δημήτρη Ν. Χρυσοχόου

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν ιδιαίτερο, όσο και ιδιότυπο, χώρο παραγωγής δημόσιων πολιτικών. Η ιδιοτυπία αυτή συνίσταται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η διαδικασία παραγωγής των «ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών» διεξάγεται διαρκώς, σχεδόν καθημερινά, σε ένα πολυεπίπεδο και πολυπαραγοντικό, ιδιαιτέρως περίπλοκο και ρευστό θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον.

  Η κατανόηση του σύνθετου αυτού θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος απαιτεί την εμβάθυνση στα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ενωσιακού πολιτικού συστήματος, καθώς και την εξοικείωση των φοιτητών με την «πραγματική» του λειτουργία. Κατά συνέπεια, επιχειρείται η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας, (α) σε όλες τις φάσεις και τα στάδια ανάπτυξής της (διαμόρφωση, υλοποίηση, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση), (β) στο σύνολο των επιπέδων διοίκησης που συγκροτούν τον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο (υπερεθνικό, εθνικό, τοπικό) και (γ) στο σύνολο των μετόχων-δρώντων (δημόσιων και ιδιωτικών, εθνικών, τοπικών και διεθνικών/ευρωπαϊκών). Η εμβάθυνση αυτή στοχεύει στην αναζήτηση των οργανικών αρμών και λειτουργικών διαδράσεων μεταξύ επιπέδων και δρώντων, με επίκεντρο τόσο τις τυπικές όσο και τις άτυπες σχέσεις και διαδικασίες, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης οι οποίες γνωρίζουν εκτεταμένη εφαρμογή στο ενωσιακό σύστημα. Έμφαση δίνεται στο ζήτημα της οργάνωσης των εθνικών διοικήσεων –κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση- για τη διαχείριση της «ευρωπαϊκής» τους πολιτικής σε όλα τα στάδια του πολιτικού κύκλου, των προβλημάτων προσαρμογής και των αλληλεπιδράσεων των ποικίλων διοικητικών παραδόσεων.

  Αναλυτικές πληροφορίες για το ΠΜΣ εδώ.

 • Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Κωδικός θεματικής ενότητας ΕΠΟ33, 3ο ή 4ο έτος)
  Ελληνικό Ανοικτό Παπιστήμιο
  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
  Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

  Αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο, τη μέθοδο διδασκαλίας, τα βοηθήματα και τη διαδικασία αξιολόγησης εδώ.