• Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ανάργυρος (Αργύρης) Γ. Πασσάς
  Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
  Σχολή Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και Πολιτισμού
  Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
  Λεωφόρος Συγγρού 136
  176 71 Αθήνα
  Κτίριο: Στασινόπουλου
  Γραφείο: 303
  Τηλέφωνο: 210-9201624, 210-9201625
  e-mail: apassas@panteion.gr, arpassas@gmail.com