Οι Έδρες Jean Monnet (Jean Monnet Chairs) είναι θέσεις διδασκαλίας και έρευνας με τριετή διάρκεια που απευθύνονται σε καθηγητές πανεπιστημίου με ειδίκευση στις ευρωπαϊκές σπουδές. Όλες οι Δραστηριότητες Jean Monnet συγχρηματοδοτούνται από το Erasmus+, το Πρόγραμμα της ΕΕ στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020.

Η Έδρα Jean Monnet "Public Administration and European Integration" (2014-2017) εντάσσεται στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Στόχος της Έδρας είναι η προώθηση της διδασκαλίας και της έρευνας στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής με έμφαση στο ρόλο της Δημόσιας Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και φάσεις της ενωσιακής πολιτικής διαδικασίας.

Οι δραστηριότητες (διδασκαλία, έρευνα, εκδηλώσεις) που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Έδρας συνδυάζουν (α) τη θεωρία και μεθοδολογία της ευρωπαϊκής ενωσιακής Ανάλυσης Πολιτικής (EU Policy Analysis) με (β) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ακαδημαϊκών και practitioners από την ελληνική δημόσια διοίκηση με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στον χειρισμό των ενωσιακών θεμάτων.

 • Ο κάτοχος της Έδρας

  Ανάργυρος (Αργύρης) Γ. Πασσάς
  Αναπληρωτής Καθηγητής

  Ο Ανάργυρος (Αργύρης) Γ. Πασσάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κρατικής Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και κάτοχος Έδρας Jean Monnet (Public Administration & European Integration).

  Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (1980) (Université Libre de Bruxelles) και ειδικεύθηκε στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Licence Spéciale en Politique Européenne) στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου (1984). Είναι διδάκτορας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (1988) με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία και τα όρια του διακυβερνητισμού. Συμβολή στη διερεύνηση της ενοποιητικής δυναμικής. Επιδράσεις στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού μετά τη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης».

  Είναι Διευθυντής του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών (ΚΑΔΗΠ-Θ), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ECSA/Greece) και συν-επιμελητής της σειράς «Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί» στον εκδοτικό οίκο Παπαζήση.

  Διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και είναι τακτικός επιστημονικός συνεργάτης και εκπαιδευτής της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα πεδία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της δημόσιας πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης. Το τελευταίο του βιβλίο (2012) έχει τίτλο, «Η εθνική διοίκηση στην ενωσιακή πολιτική διαδικασία», Παπαζήσης, Αθήνα.

  Στην επαγγελματική του πορεία έχει εργαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1980-1984 και 1994-1996), έχει διατελέσει ειδικός επιστήμονας στα υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών για την άσκηση της τρίτης (1994) και τέταρτης (2003) ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA/IEAP Maastricht) και διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (1996-2001). Το 2010 με 2013 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος για τη σχεδίαση και την υλοποίηση των δράσεων εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημόσιας Διοίκησης για την άσκηση της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012).

  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πεδία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Θεσμοί, οργάνωση και λειτουργία, λήψη των αποφάσεων και πολιτικές της ΕΈ), της Δημόσιας Πολιτικής και της Δημόσιας Διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό/ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

  Περισσοτερα

 • Πρόσφατες Εκδηλώσεις

  Seminar: "The Depoliticisation of Greece’s Public Revenue Administration" (24/10/2017)

  The seminar, which took place at the LSE’s European Institute, examined the reform of the Greek public revenue administration through its 'depoliticisation', i.e. by placing it 'at arm’s length' and thus increasing its autonomy from government ministers at the operational and organisational levels, as a direct consequence of the bailout programmes.

  Presentations were held by Dionyssis Dimitrakopoulos (Senior Lecturer in Politics at Birkbeck College, University of London) and Argyris Passas (Associate Professor of State Administration and European Integration, Jean Monnet Chair "Public Administration and European Integration".

  For more information please click here.

  Περισσοτερα